‘walking the talk’ - a simple concept: we follow the art step by step until we reach the ten-thousandth step. This walk allows you to exercise, explore and see Rotterdam with different eyes and meet new people. Expect a nice walking route through the city. Art makes you move, that’s why Art Index Rotterdam loves to take you on a walk. It’s healthy, you have the time to enjoy the city while looking around, see great art in public space and connect with people. Rotterdam is a great city to discover on foot, as there is so much to see. Walking has common ground with all kinds of parts of the city and urban development. It is about the design of public space and mobility, but also about people's health, economic vitality and the quality of life in the city. / 'walking the talk' met de ‘10.000 steps - Art Walk in 010’. Een eenvoudig concept, stap voor stap, volgen we de kunst tot we de tienduizendste stap hebben bereikt. Verwacht een mooie wandelroute door de stad. We laten jou met andere ogen kijken, ontdekken verrassende plekken in Rotterdam en je ontmoet nieuwe mensen. Wandelen is gezond, je hebt de tijd om van de stad te genieten terwijl je om je heen kijkt. Geweldige kunst in de openbare ruimte zien en in contact komen met nieuwe mensen. Rotterdam is een geweldige stad om wandelend te ontdekken, want er is zoveel te zien. In de komende jaren zal het nog aantrekkelijker worden voor voetgangers, omdat de stad een voorbeeld wil zijn voor stedelijke ontwikkeling. Het gaat over de inrichting van de openbare ruimte en mobiliteit, maar ook over de gezondheid van mensen, de economische vitaliteit en de kwaliteit van leven in de stad.
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Language / Taal:
Dutch and/or English

Nederlands en / of Engels
Transport / Vervoer:
Guided Walk (route details: TBA)
Meeting point / Startpunt:
Different on each date.
Time /
Tijd
:
11.00 - 15.00 (including a break)
Walking /
Wandelen:

10.000 steps (approx. 7-8 km)
Guide / Gids:
Art Index Rotterdam Guide Anne-Marie
Tip:
wear good shoes, bring rain gear / drinks-snacks / your OV-card and camera/phone.
Dates:
6 Sep | 19 Oct | 22 Nov
Not your date?
> email us
6 September | 11.00
(welcome: 10.50 - End: 15.00
Theme: 10.000 Steps Art Walk Rotterdam - South - Street Art
Meeting point: De Hef
Join us Sunday 6 September for the Art Index Rotterdam - 10.000 Steps street_Art Walk, to experience how art can move you! In the run-up to the Street Culture Weekend (11/13-9) we go make 10.000 steps in Rotterdam South, starting at 'Noordereiland', via Feijenoord, Afrikaanderwijk, to the 'Kaap'. Rotterdam is not only the city with the largest public-art-collection but also the street culture city of the Netherlands. During the walk, we pass several festival locations where street culture will be celebrated, and follow human traces in the public domain. We make you see with different eyes while looking for traces of use and interventions of all kinds around this part of town. You could read the city as beautiful, sleek, painful, surprising, mistaken, longing, lost, or so much more. It's up to us to discover that. We take you to spots with stories and show you a diverse selection of street art, public art, 'site-specific art', and things that makes the South great. We also tick off some festival locations, who knows, we might catch some POW WOW Rotterdam street artists in action and tempt you with our enthusiasm, for street culture and art, to make your own interventions in the city. We go from island to island, through working-class neighborhoods and will see beauty where you least expect it. And we can argue about taste and prettiness, 7.3 kilometres long. Of course, we stop for coffee or lunch at a nice spot. If you expect a pure street art tour, we can recommend you Rewriters. /In aanloop naar het Street Culture Weekend (11-13/9) gaan we 10.000 stappen maken op Zuid, startend op het Noordereiland, via Feijenoord, Afrikaanderwijk, naar de Kaap. Rotterdam is niet alleen de stad met dé grootste publieke kunstcollectie maar ook dé street culture stad van Nederland. Deze wandeling gaat langs enkele festivallocaties waar de straat cultuur wordt gevierd en wij volgen vooral menselijke sporen in het publieke domein. We laten je met andere ogen kijken, naar gebruikssporen in en toevoegingen aan het straatbeeld. Zo zou je de stad kunnen lezen als mooi, sleets, pijnlijk, verrassend, vergissing, verlangend, verlies, of zoveel meer. Aan ons om dat te ontdekken. Wij nemen je mee langs plekken met verhalen en tonen je een verrassende selectie street art, publieke kunst, ‘site-specific art’, en wellicht treffen we onderweg enkele POW! WOW! street artists in actie. Wie weet verleiden wij jou met ons enthousiasme voor de straatcultuur en streetart, om zelf over te gaan tot interventies in de stad. We wandelen van eiland naar eiland, door echte volkswijken en zullen verrassende schoonheid zien, daar waar je dit het minst verwacht. En over smaak en schoonheid kunnen we twisten, 7.3 kilometer lang. Uiteraard stoppen we op een leuke plek voor koffie of lunch. Verwacht je een pure street art tour, ga dan op pad met Rewriters.

This art walk limits to eight people – dogs are welcome. Do not miss the fun - secure your spot, register in time* /
Maximaal acht deelnemers – honden zijn welkom. Claim je plek, meld je tijdig aan*

Price: / Prijs:

min €17,50 pp via Tikkie (excl. coffee/lunch and OV-card)

Important: / Belangrijk:

Bring your OV-card and face-mask (in case you want to return home by public transport), rain gear, snack & drink, camera and disinfection hand gel. We keep 1.5 meters distance during the walk! / Draag fijne loopschoenen. Breng je OV-kaart en gezichtsmasker (in geval je met het OV verder reist), regenkleding, een snack/drankje, camera en desinfecterende hand-gel. We houden onderling 1,5 meter afstand.

*This is how we follow the RIVM advice:

- A Tikkie payment is part of the tour-registration process, to avoid any hand contact during the Walk (no refund due to limited availability)
- Join alone, as a couple or with children from your household.
- We keep 1.5 meters distance from each other and give space for a safe walk. Stay together as a couple or family.
- Bring your disinfectant hand gel, just in case there is no opportunity to wash your hands on the way.
- Follow the tour-guide instructions at all time during the Walk.
- Please note that the use of a toilet en route is minimal.
- Do you, or someone in your household, have flu-like symptoms or colds? Stay home!


* Zo volgen wij het advies van het RIVM op:

- Betaling vooraf via een Tikkie (na registratie geen restitutie mogelijk).
- Kom alleen, met z'n tweeën of met kinderen uit eigen huishouden.
- We houden 1,5 meter afstand van elkaar en geven elkaar de ruimte voor een veilige wandeling. Blijf bij elkaar als koppel of familie.
- Breng desinfecterende hand-gel mee, in geval je onderweg geen handen kunt wassen.
- Volg tijdens de wandeling de instructies van de gids.
- Houd rekening dat het gebruik van een publiek-toilet onderweg zeer beperkt is.
- Blijf thuis! indien jij, of iemand in jouw huishouden, griepachtige symptomen of een verkoudheid hebt?


*REGISTRATION IS OBLIGATORY / REGISTRATIE IS VERPLICHT:
All participants must register in advance - sorry no show-ups possible. / Alle deelnemers moeten zich vooraf aanmelden (helaas kan je niet spontaan aanhaken)
Please find here our Terms and Conditions > Download
Subscribe to our newsletter

Name:

Email:

We will not share your name or email with third parties and of course you can unsubscribe at any time.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>